Hosting 2.0 - udvikling af dine IT-systemer

Hosting 2.0

I dag er det ikke kun et spørgsmål om at outsource nogle IT-opgaver og så efterfølgende kontrollere at opgaverne bliver løst. Det er i langt højere grad vigtigt at virksomhedens IT-systemer udvikles løbende i et samarbejde med hosting leverandøren.

Samarbejde med en hosting leverandør omkring udviklingen af IT-systemer har fået navnet Hosting eller Outsourcing 2.0.

Aggregator sikrer at du og din virksomhed får valgt en hosting leverandør, som er i stand til at indgå som sparringspartner på dine IT-systemer. Oven i dette tilbyder Aggregator en løbende rådgivning og sparring på et IT-strategisk og innovativt niveau. Sammenlagt giver dig en optimal IT-organisation.

Tag kontakt til os for at få mere at vide om, hvordan du sikre en fortsat udvikling af dine IT-systemer.