Rådgivning om cloud services

Aggregator har et stort kendskab til alle elementer i cloud services og til de leverandører – både danske og udenlandske - der kan levere ydelserne. Derfor kan vi rådgive dig og din virksomhed i brugen af cloud services, og finde netop den leverandør, som kan opfylde dine og virksomhedens krav.

cloud services

På overskriftsform kan cloud services inddeles i tre kategorier:

  • Applikationer (Software-as-a-Service – SaaS)
  • Platform (Platform-as-a-Service – PaaS)
  • Infrastruktur (Infrastruktur-as-a-Service – IaaS)

Alle tre kategorier kan være interessante for mange virksomheder, alt efter deres behov for IT-services, deres kompleksitet af software, servicegrad (SLA), etc.

Der er rigtig meget snak om cloud services i IT branchen, men det kan være svært for almindelige virksomheder, at se hvad disse services kan bruges til, og ikke mindst værdien af dem.

Tag kontakt til  os, så vi kan rådgive dig til bedst at udnytte de nye cloud services.