Den operationelle drift ud af huset

Aggregator strømliner den operationelle del af IT-systemerne og finder derefter en hosting leverandør, der kan levere den operationelle drift, der er behov for. Aggregator sikre processen så den bedste partner vælges – både økonomisk og teknisk.

Nuværende IT-organisation og IT-organisation med Aggregator

Herefter sikrer Aggregator, at den daglige service og support bliver leveret på en tilfredsstillende måde, og at alle processer og procedurer er effektive og optimale for virksomheden.

Tid til at tænke IT strategisk og innovativt

Med den operationelle del strømlinet og outsourcet giver det virksomheden mulighed for at tænke på IT i en mere forretningsmæssig sammenhæng.

Her kommer Aggregator ind og tilbyder, udover at tilse den løbende drift og service fra hosting leverandøren, en løbende rådgivning og sparring på et strategisk og innovativt niveau. Vi kommer til at indgå som virksomhedens IT medarbejder med indgående kendskab til virksomhedens IT-systemer og forretningsbehov. Læs mere om udvikling af dine IT-systemer.

I menuen til højre kan du også læse om andre af vores ydelser bl.a. benchmarking af din IT, eller brug af cloud services.