Rådgivning ved forhandling af hosting kontrakt

I forbindelse med en genforhandling og udvidelse af hosting kontrakt, indgik Aggregator som rådgiver for Golfbox.

Følgende områder var af stor betydning for Golfbox:

  • Kapacitet til at håndtere peak situationer
  • Udligning af trafik afregning
  • Solid og fleksibel afviklingsplatform
  • Forudsigelighed i omkostninger

Med disse klare mål rådgav Aggregator Golfbox fra den indledende forhandling til den endelige kontrakt, således at alle områder i videst mulig omfang blev indfriet.

Læs mere om Golfbox på www.golfbox.org og www.golf.dk