Fra egen til fuld hosted IT-løsning

Con-Pro er rådgivende ingeniører indenfor katodisk beskyttelse af beton – bl.a. i svømmebade.

Adm. direktør for Con-Pro Thomas Blønd Sørensen
Vi var i en situation, hvor vi ikke følte vi var i kontrol over vores IT. Vi havde konsulenter til at gå og skrue i vores IT og installere software, som vi ikke havde brug for. Samtidig blev vores udgifter til IT, blot større og større. Med hjælp fra Aggregator, blev alt unødvendigt skåret fra. Vi fik det hele ud på nettet, så vi i dag har en løsning, der på alle måder opfylder vores behov. Samtidig er vores IT-udgifter blevet mere end halveret.

Tre ting var vigtig for Con-Pro i en ny løsning

  • Fleksibilitet (tilgang/afgang af medarbejdere, “frie” arbejdspladser, mv.)
  • Besparelser (el, licenser, IT-konsulenter, mv.)
  • Fast forudsigelig ydelse (pris pr. måned)

Aggregator analyserede Con-Pro’s behov, både forretningsmæssigt og økonomisk, og fandt frem til en løsning som kunne dække disse behov 100%. Løsningen blev en ren hosting/cloud løsning hvor Con-Pro ikke har nogen servere selv.